Descriere proiect

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA TULCEA

Implementeaza proiectul:

“FORMAREA CONTINUA – PREMIZA CALITATII IN SPO”

Durata proiectului: 36 luni
Valoarea eligibila a proiectului: 13137319.00
Asistenta financiara nerambursabila solicitata: 9852989.00

Obiectivul general: Cresterea nivelului de competente profesionale ale personalului SPO prin formarea profesionala specifica si prin imbunatatirea sistemului de formare al personalului propriu in 4 SPO partenere.
Obiective specifice:
- Crearea unui model de diagnosticare a necesarului de formare si intocmire a programului de formare profesionala a personalului propriu din 4 SPO partenere.
- Dezvoltarea competentelor si abilitatilor a 100 de salariati ai SPO prin perfectionare si specializare in: tehnici de comunicare in limbile engleza, germana spaniola, franceza, in management financiar si organizational, consultanta in domeniul fortei de munca si pentru furnizarea de servicii specializate pentru persoane cu dificultati de integrare.
- Sprijinirea implementarii de tehnici de lucru si forme de organizare competitive prin vizite de studiu si schimb de experienta cu servicii similare din UE.

Proiectul va fi implementat prin participarea activa a 6 parteneri, respectiv 4 SPO, un partener national – furnizor de formare profesionala, si un partener transnational, care prin colaborarea in parteneriat au facut posibila scrierea proiectului si au consimtit la implicarea din punct de vedere al expertizei si a resurselor umane si materiale pe toata durata de implementare.

Parteneri implicati in derularea proiectului:
1. Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Tulcea
2. Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Ialomita
3. Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Vrancea
4. Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Calarasi
5. Asociatia Pro Dinamic
6. Quality Management Services (UK) Limited
Activitatile proiectului:
- Managementul proiectului, achizitii, auditul proiectului si arhivarea documentelor – Amenajarea unui spatiu si dotarea lui cu mobilier specific de arhivare pentru arhivarea documentelor emise ca urmare a implementarii proiectului;
- Vizibilitate, publicitate si comunicare;
- Pregatire spatii de lucru – Aceasta activitate consta in renovarea spatiilor de lucru prin igienizare, reparare, zugravire, inlocuire tamplarie uzata, corpuri de iluminat, ferestre, pardoseli (mocheta,parchet, gresie), achizitie mobilier ergonomic si aparatura performanta.
- Studiu privind diagnosticarea necesarului de formare in cadrul SPO partenere.
- Perfectionare tehnici de comunicare in limbi straine de circulatie europeana – grupul tinta va urma cursuri de perfectionare in folosirea unor limbi straine de circulatie europeana
- Specializare pentru furnizarea de servicii specializate pentru persoanele cu dificultati de integrare pe piata muncii.
- Specializare Management organizational si de risc – 40 de persoane din cadrul grupului tinta vor fi specializate in acest domeniu.
- Schimb de experienta transnaţional in UK.
- Specializare management financiar – 40 de persoane din cadrul grupului tinta vor fi specializate in acest domeniu.
- Perfectionare – Consultant in domeniul fortei de munca – include o serie de subactivitati care vor implica o perfectionare atat teoretica cat si practica si prin analiza unui model dintr-o tara europeana (Curs de perfectionare – in cadrul acestui curs 20 de persoane din grupul tinta vor fi perfectionate in domeniul consulantei in domeniul piteti muncii + Vizita de studiu transnationala – cele 20 de persoane participante la curs impreuna cu echipa de implementare vor participa la o vizita in Danemarca pentru a se informa asupra sistemului de lucru si integrare pe piata muncii din aceasta tara.
- Creare ghid comunicare – o activitate ampla, ce se va desfasura pe parcursul lunilor 26-35 si va implica o serie de activitati de culegere de date, legislatie, formulare cu care SPO lucreaza in mod frecvent si traducerea acestora in cele 4 limbi de circulatie europeana.

Date de contact:
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Tulcea
Str. Grigore Antipa nr.10
Email: ajofm@tl.anofm.ro
Tel: 0240 516 858
Fax: 0240 512 171