Stimularea mobilitatii fortei de munca

Prima de incadrare:

Cuantumul primei se calculeaza cu 0.5 lei/km dar nu mai mult de 55 lei/zi

Beneficiari: Persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa. Localitatea trebuie sa fie cuprinsa in Planul National de Mobilitate.

Nu beneficiaza: persoanele care au mai fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani  sau care se incadreaza pe perioada determinata, sau cu fractiune de norma; persoanele angajate care au  mai avut raporturi de muncă sau de serviciu cu alţi angajatori la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice ori juridice care au calitatea de administrator/asociat la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă.

Documente:  Cerere tip;

Angajament;

Actul in baza caruia au fost incadrate in munca, in copie;

Actul de identitate, in copie;

Document emis de angajator, din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani nu a mai fost in raporturi de munca  sau de serviciu cu persoana respectiva.

Termen de depunere documente: -30 zile de la data incadrarii

Se poate cumula cu completare venituri sau prima de activare

Prima de instalare:

Cuantum diferenţiat, astfel:
a) 12.500 lei pentru persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa;
b) 15.500 lei pentru persoanele prevăzute, care îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa, în situaţia în care sunt însoţite de membrii familiei

c)În cazul în care ambii soţi îndeplinesc condiţiile de acordare a primei de instalare unul va primi suma de 12.500 lei, iar celălalt va primi o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei.
Beneficiari:     Persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul ori îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia. Domiciliul/reşedinţa initiala sau noul domiciliu/noua reşedinţă trebuie sa faca parte din zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate.

Incadrarea trebuie facuta pe o perioada de cel putin 12 luni cu norma intreaga de lucru.

Prima de instalare se acordă şi persoanelor de cetăţenie română care şi-au exercitat dreptul la liberă circulaţie a lucrătorilor în spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European pe o perioadă de cel puţin 36 luni

Nu beneficiaza:
a) persoanele care au mai beneficiat de o primă de încadrare sau de o primă de instalare în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de mobilitate;
b) persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;

c)persoanele care au avut stabilit domiciliul/reşedinţa în localitatea de unde pleacă, ca urmare a încadrării în muncă în altă localitate, pentru o perioadă mai mică de 36 de luni, calculată începând cu data încadrării în muncă.
d) persoanele care se încadrează la angajatori la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice ori juridice care au calitatea de administrator/asociat şi la alţi angajatori cu care persoanele au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;
e) absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi în condiţiile legii;
f) absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a-i încadra în muncă.
Documente:  Cerere tip;

Angajament;

Actul in baza caruia au fost incadrate in munca, in copie;

Actul de identitate, in copie;

Document emis de angajator, din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani nu a mai fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoana respectiva.

Termen de depunere documente: -60 zile de la data incadrarii

Se poate cumula cu completare venituri

Prima de relocare:

Cuantum: 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, dar nu mai mult de 900 de lei.
Beneficiari: Persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia

Incadrarea trebuie facuta pe o perioada de cel putin 12 luni cu norma intreaga de

lucru.

Se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către acestea în situaţia în care sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora nu depăşesc suma de 5.000 lei/lună.

Se acordă lunar, pe o perioadă de cel mult 36 de luni.
Nu beneficiaza:
a) persoanele care au mai beneficiat de o primă de relocare sau de una dintre primele de mobilitate, în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de relocare;
b) persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;
c) persoanele care se încadrează la angajatori la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat şi la alţi angajatori cu care persoanele au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;
d) persoanele pentru care plata indemnizaţiei de şomaj a fost suspendată, iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei contractului individual de muncă, plata indemnizaţiei de şomaj încetează;
e) absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi în condiţiile legii;
f) absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a-i încadra în muncă.
g) persoanele care deţin în proprietate sau coproprietate o altă locuinţă în localitatea în care îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa sau în localităţile învecinate acesteia, ca urmare a încadrării în muncă.

Documente:  Cerere tip;

Angajament;

Actul in baza caruia au fost incadrate in munca, in copie;

Actul de identitate, in copie;

Document emis de angajator, din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani nu a mai fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoana respectiva;

Contract de inchiriere

 Termen de depunere documente: -60 zile de la data incadrarii