Medierea muncii

Medierea muncii (conform art. 59 din legea 76 si art. 5 (2) din legea 116/ 2002)

Serviciile de mediere a muncii reprezinta punerea în legatura a angajatorilor cu persoanele aflate în cautarea unui loc de munca, în vederea stabilirii de raporturi de munca sau de serviciu. Agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca au obligaţia de a identifica locurile de munca vacante şi de a le face cunoscute persoanelor în căutarea unui loc de muncă. Participarea la serviciile de mediere este obligatorie pentru somerii care beneficiaza de indemnizatie de somaj. Serviciile de mediere constau în oferirea de informatii privind locurile de munca vacante si conditiile de ocupare a acestora, prin publicarea, afisarea acestora si organizarea de burse ale locurilor de munca, medierea electronică având ca scop punerea automată în corespondenţă a cererilor şi ofertelor de locuri de muncă prin intermediul tehnicii de calcul, preselectia candidatilor corespunzator cerintelor locurilor de munca oferite şi în concordanta cu pregatirea,aptitudinile, experienţaşi cu interesele acestora
În vederea realizării măsurilor pentru stimularea ocupării forţei de muncă, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă au obligaţia de a întocmi, pentru fiecare persoană în căutarea unui loc de muncă, planul individual de mediere. Somerii care nu beneficiaza de indemnizaţii de somaj trebuie sa depuna o cerere la agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă pentru a fi luati în evidenta în vederea medierii şi, în cazul neîncadrarii în muncă, să reinnoiască cererea la 6 luni.

De servicii de mediere gratuite beneficiază, la cerere, şi persoanele care:

-ocupă un loc de muncă şi, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia;

-au obţinut statutul de refugiat sau altă formă de protecţie internaţională, conform legii;

-cetăţenii străini sau apatrizi care au fost încadraţi în muncă sau au realizat venituri în România, conform legii;

-nu au putut ocupa loc de muncă după repatriere sau după eliberarea din detenţie.

Medierea muncii se poate realiza şi contracost de către furnizori de servicii specializate, din sectorul public sau privat, acreditaţi de ANOFM.

ANOFM organizeaza în fiecare an o bursa generala a locurilor de munca si alte burse pentru grupuri tinta cum ar fi pentru absolventi, pentru persoanele de etnie romă, pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului.

Pentru a beneficia de serviciile noastre, adresati-va agentiilor teritoriale pentru ocuparea fortei de munca sau accesati www.semm.ro