Completarea veniturilor salariale

Completarea veniturilor salariale

Cuantum: – 30% din valoarea indemnizatiei de somaj

Beneficiari: persoanele carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatia de somaj si care, inainte de expirarea perioadei pentru care erau indreptatite sa primeasca indemnizatia, se incadreaza in munca pentru program normal de lucru, pe durata mai mare de 12 luni, la angajatori cu care nu au mai fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani.

Nu beneficiaza: persoanele care au mai fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani  sau care se incadreaza pe perioada determinata, sau cu fractiune de norma.

Documente:  Cerere tip
Actul in baza caruia au fost incadrate in munca, in copie
Actul de identitate, in copie

Document emis de angajator, din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani nu a mai fost in raporturi de munca  sau de serviciu cu persoana respectiva

Termen de depunere documente:

-60 zile de la data incadrarii

Se poate cumula cu prima de incadrare sau prima de instalare

Prima de activare

Cuantum: – 1000 lei

Beneficiari: Şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă  de cel putin 30 de zile, care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, beneficiază de o primă de activare în valoare de 1000 lei, neimpozabilă. Prima se acorda in 2 transe, prima transa la angajare si a 2-a dupa 3 luni de la data angajarii.

Nu beneficiază persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimele 12 luni sau cu fractiune de norma sau perioada mai mica de 3 luni.

Documente a) cerere conform modelului;
b) actul în baza căruia au fost încadrate în muncă, în copie, sau dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator;
c) angajament;
d) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimele 12 luni acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă;
e)act de identitate, in copie.

Termen de depunere documente: -30 zile de la data incadrarii

Se poate cumula cu prima de incadrare (pct.3)