Tineri NEET

Încadrarea în muncă a tinerilor NEETS (art. 85 din Legea76/2002 modificată şi completată)
A.  Beneficiari : Angajatorii  care  încadrează  în muncă pe    perioadă nedeterminată tineri NEETS

Tanarul NEET este definit ca fiind acel tanar cu varsta cuprinsa intre 16 si 25 de ani care nu are loc de munca, nu urmeaza o forma de invatamant si nu participa la activitati de formare profesionala si este inregistrat in evidentele agentiei pentru ocuparea fortei de munca

B. Subvenţia : Este o sumă lunară egală cu 2250 lei, acordată pe o perioada de 12 luni pentru fiecare persoană astfel încadrată. Subvenţia se acordă începând cu data încheierii convenţiei între angajator şi agenţie.   Suma lunară se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de către persoanele astfel încadrate şi se acordă şi pe perioada concediului de odihnă.    Pentru perioadele în care raporturile de muncă sunt suspendate, subvenţia nu se acordă.
C. Acte necesare pentru încheierea convenţiei:

 1. Adresa ianintare, conform modelului anexat;
 2. Convenţie, conform modelului anexat;
 3. Tabel nominal cu somerii încadraţi în muncă, conform modelului anexat;
 4. Declaraţii pe propria răspundere ale angajatorului, conform modelelor anexate;
 5. Dispozitie de repartizare;
 6. Actul de identitate al persoanei astfel încadrate în muncă, în copie şi original;
 7. Actul în baza căruia a fost încadrată în muncă  acea persoană (contract de muncă sau act de numire , după caz), în copie şi original;
 8. Extras de cont bancar ;
 9. Împuternicire , dupa caz;
 10. Date de contact angajator ( statut, act constitutiv si CUI sau echivalente) ;
 11. Dosar cu şină.

D. Obligaţiile beneficiarilor de subvenţii :

 •  angajatorii au obligaţia să comunice agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene , în a căror raza îşi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora;
 • angajatorii vor depune, până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea  declaraţiei unice  D 112, declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit si evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, prevăzută în Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, iar la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană un tabel nominal întocmit conform Anexei nr.20 din HG 174/2002 modificata si completata, însoţit de extras în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul după pontaj şi după statul de plată.

E. Sancţiuni

 • angajatorii care încetează din motive imputabile lor raporturile de muncă sau de serviciu ale şomerilor astfel încadraţi , anterior termenului de 18 luni,sunt obligaţi să restituie, în totalitate către AJOFM Tulcea sumele încasate pentru fiecare şomer astfel angajat pentru care a încetat raportul de muncă, plus dobânzile aferente.

Atentie !  Nu beneficiază de această subvenţie angajatorul care în ultimii 2 ani a mai  fost în raporturi de muncă  sau de  serviciu  cu persoanele angajate.