Legislatie

In aceasta pagina veti gasi legislatia referitoare la piata muncii.

HOTĂRÂRE nr. 1.610 din 8 noiembrie 2006 (*actualizată*)privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/77183
LEGE nr. 202 din 22 mai 2006 (**republicată**)(*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă**) http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/72057
LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 (*actualizată*)privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/33919
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 60 din 5 iulie 2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul forței de muncă http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/202293
HOTĂRÂRE nr. 277 din 21 martie 2002 (*actualizată*)privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/34872
HOTĂRÂRE nr. 278 din 21 martie 2002pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru prevenirea somajului, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/34877
HOTĂRÂRE nr. 377 din 18 aprilie 2002 (*actualizată*)pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/35866
HOTĂRÂRE nr. 174 din 20 februarie 2002 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/34556
ORDIN nr. 85 din 22 februarie 2002 (*actualizat*)privind aprobarea Procedurii de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/34590
ORDIN nr. 171 din 20 aprilie 2004pentru aprobarea Procedurilor privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe durata participării la o formă de pregătire profesională http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/54311
LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*republicată*)privind ucenicia la locul de muncă http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31649
HOTĂRÂRE nr. 726 din 4 iulie 2007 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrarii în munca a elevilor şi studenţilor http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/83668
HOTĂRÂRE nr. 855 din 6 noiembrie 2013pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/152664
LEGE nr. 335 din 10 decembrie 2013privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/202091
LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (**republicată**)(*actualizată*)Codul muncii*) http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41625
LEGE nr. 200 din 22 mai 2006 (*actualizată*)privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/72030
ORDIN nr. 40 din 19 ianuarie 2006 pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe durata participării la o formă de pregătire profesională, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 171/2004 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/68621

Pentru alte detalii, nu ezitati sa ne contactati direct.