Lista cu documente de interes public

1. Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Munca Tulcea;

2. Structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor instituţiei, programul de funcţionare şi programul de audienţe;

3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea AJOFM Tulcea, precum şi ale responsabililor cu informaţiile publice;

4. Coordonatele de contact ale AJOFM Tulcea, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

5. Programele şi strategiile proprii

6. Raportul anual cu privire la activitatea AJOFM Tulcea;

7. Regulamentul de organizare si funcţionare al AJOFM Tulcea;

8. Regulamentul intern al AJOFM Tulcea;

9. Bugetul de venituri şi cheltuieli al AJOFM Tulcea şi bilanţul contabil;

10. Comunicate de presă, buletine informative, documentare de presă, broşuri, pliante, afişe,
ghiduri, privind activităţile AJOFM Tulcea;

11. Materiale prezentate în cadrul conferinţelor de presă şi declaraţii de presă;

12. Declaraţii de avere;

13. Documente necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;

14. Informaţii privind organizarea licitaţiilor la nivelul AJOFM Tulcea, conform legislaţiei în vigoare.