Formulare tipizate

Anexa 1A la norme- Situaţia privind locurile de munca vacante

Anexa 1B la norme – Comunicare privind ocuparea locurilor de munca vacante

Adeverinta persoana in cautarea unui loc de munca

Angajament participare curs de formare profesionala

Adeverinta mentinere raporturi de munca pt prima art 73^1 alin1 Lg76 din 2002

Adeverinta mentinere raporturi de munca pt prima art 73^2 alin1 Lg76 din 2002

Adeverinta salariat pt beneficiar prima art 72 din Lg 76 din 2002

Angajament beneficiar prima conf 73^1 din Lg 76 din 2002

Angajament beneficiar prima conf 73^2 din Lg 76 din 2002

Adeverinta beneficiar prima conf art 74 din Lg 76 din 2002

Adeverinta beneficiar prima conf art 75 din Lg 76 din 2002

Angajament -ANEXA 13

Angajament art 76^2 din Legea 76 din 2002-Anexa 13^2

cerere acordare prima conf art 72 din Lg 76 din 2002

cerere acordare prima conf art 73^1 alin (2) din Lg 76 din 2002

cerere acordare prima conf art 73^2 din Lg 76 din 2002

cerere acordare prima conf art. 73^1 alin. (1) din Lg 76 din 2002

Cerere de repunere in plata

Contract de asigurare pentru somaj

Cerere înscriere în evidenţă în vederea informării si consilierii profesionale

Cerere înscriere în evidenţă în vederea inscrierii la cursuri

Cerere înscriere în evidenţă în vederea medierii

Cerere acordare prima conf. art 74 din Legea 76 din 2002 – ANEXA 11

Cerere acordare prima conf. art 75 din Legea 76 din 2002 – ANEXA 12A

Cerere acordare prima conf. art 75 din Legea 76 din 2002 – ANEXA 12B

Cerere acordare prima conf. art 76^2 din Legea 76 din 2002 – ANEXA 13^1

Cerere privind acordarea indemnizatiei de somaj

Certificat privind stagiul de cotizare anterior datei de 01.03.2002

Certificat privind stagiul de cotizare ulterior datei de 01.03.2002

Comunicare privind ocuparea locurilor de munca vacante
Contract de asigurare pentru somaj

Contract de solidaritate

Declaratie angajator pt beneficiar prima conf art 74 din Legea 76

Declaratie angajator pt beneficiar prima conf art 75 din Legea 76

Declaratie angajator raporturi de munca pt beneficiar prima conf art 74 din Legea 76

Declaratie angajator raporturi de munca pt beneficiar prima conf art 75 din Legea 76

Declaratie angajator raporturi de munca 2 ani

Declaratie pt contract de asigurare somaj

declaratie angajator pt beneficiar art 72 din Legea 76 din 2002

declaratie angajator pt beneficiar art 73 ^1 alin 1 din Legea 76 din 2002

declaratie angajator pt beneficiar art 73 ^1 alin 2 din Legea 76 din 2002

declaratie angajator pt beneficiar art 73 ^2 alin 1 din Legea 76 din 2002

Declaratie pe propria raspundere beneficiar art 73^2 din Legea 76 din 2002

Declaratie solicitant prima conf art 73^1 din Legea 76 din 2002

Declaratie solicitant prima conf art 73^1(2) din Legea 76 din 2002

Instiintare privind incadrarea in munca

Situatia locurilor de munca vacante