Formulare tipizate

Anexa 1A la norme- Situaţia privind locurile de munca vacante

Anexa 1B la norme – Comunicare privind ocuparea locurilor de munca vacante

Contract de asigurare pentru somaj

Adeverinta mentinere raporturi de munca salariat pt prima acordat conf Lege 76-2002

Adeverinta persoana in cautarea unui loc de munca

Adeverinta salariat art 72 din Legea 76-2002

Angajament participare curs de formare profesionala

Angajament persoana prima de incadrare(absolventi),instalare

Cerere completare venituri salariale Art.72 din Lg.76-2002

Cerere de repunere in plata

Cerere înscriere în evidenţă în vederea informării si consilierii profesionale

Cerere înscriere în evidenţă în vederea inscrierii la cursuri

Cerere înscriere în evidenţă în vederea medierii

Cerere prima de incadrare Art.74 din Lg.76-2002

Cerere prima incadrare absolventi Art. 73.1 alin.1 din Lg.76-2002

Cerere prima incadrare absolventi Art. 73.1 alin.2 din Lg.76-2002

Cerere prima instalare Art.75 din Lg.76-2002

Cerere privind acordarea indemnizatiei de somaj

Certificat privind stagiul de cotizare anterior datei de 01.03.2002

Certificat privind stagiul de cotizare ulterior datei de 01.03.2002

Comunicare privind ocuparea locurilor de munca vacante
Contract de asigurare pentru somaj

Contract de solidaritate

Declaratie angajator raporturi de munca 2 ani

Declaratie pt contract de asigurare somaj

Declaratie solicitant prima Lg.76-2002

Instiintare privind incadrarea in munca

Situatia locurilor de munca vacante